Een rouwstuk voor een dierbare...

Meer & meer wordt ook de vraag gesteld om een bijzonder rouwstuk of een krans te maken
om op het grafzerk van een dierbare overledene te zetten! 

Enkele impressies van onze rouwstukken

VOLG ALTIJD LENTE OP FACEBOOK !